Story Caffe

blog

26.07.2017.

7-

Ljeto. Čekam noć da zahladni, da u nebo pogledam.
Nemam posebne želje. Vjerujem u zvijezde. Fenomen noćnog neba.
Pogled u nebo, 26. juli, Anno Domini 2017.
Šta će biti, biti će.

⭐⭐Copyright © 2004 - Blogger.ba. Sva prava pridržana.